Elprisstyrning

För den som har möjlighet att styra merparten av sin elförbrukning till de timmar under dygnet då priset är som lägst, finns mycket pengar att spara genom att teckna timprisavtal. Timprisavtal tecknas hos din elleverantör.

Med Logger 1010 går det att automatiskt styra elförbrukare beroende på spotpriset på el, så att förbrukarna bara är igång när priset är som lägst. Denna funktion brukar kallas elprisstyrning, timprisstyrning eller spotprisstyrning. Elområden som stöds är alla elområden i Sverige, Danmark, Finland och Norge; SE1, SE2, SE3, SE4, DK1, DK2, FIN, NO1, NO2, NO3, NO4 och NO5. Fler länder läggs till på förfrågan.

Tillämpningar är till exempel garage och friggebodar som skall hålla några plusgrader för att inte frysa, eller visst många grader varmare än utomhustemperaturen för att fördriva fukt. Byggnader är värmetröga, så värmen behöver inte vara på alla dygnets timmar. Och då just uppvärmning brukar vara den största utgiftsposten på elräkningen, blir det fort lönsamt att kunna nyttja de billigaste timmarna.

En annat exempel är att låta timpriset styra den ingång vissa värmepumpar har för nattsänkning, för att på så sätt sätta ett lägre börvärde för inomhustemperaturen de timmar elen är dyrast. Då stängs alltså inte värmen av helt, utan temperaturen tillåts sjunka en grad eller två vid högt elpris, för att sedan återgå till det normala när elpriset är lågt igen.

Så här fungerar det

Innan varje nytt dygn laddar Logger 1010 hem morgondagens elpriser från elbörsen. Logger 1010 bevakar sedan elpriset kontinuerligt timme för timme under dygnet och styr elförbrukare utifrån två möjliga styrfunktioner. Den ena typen av styrfunktion aktiverar en utgång när elpriset är lägre än ett valfritt tröskelvärde. Den andra typen av styrfunktion aktiverar en utgång under valfritt antal timmar med lägst elpris under dygnet.

Exempel 1 – relä aktivt vid elpris under 70 öre
Exempel 2 – relä aktivt vid tio timmarna med lägst pris under dygnet

Det här behövs

Om Logger 1010

Logger 1010 har en inbyggd styrfunktion som kan användas för exempelvis elprisstyrning.

Men som namnet antyder är Logger 1010 i första hand en datalogger. Läs av elmätare via Modbus, M-bus, HAN/H1 eller pulsutgång och följ upp energiförbrukningen in i minsta detalj. Anslut miljögivare såsom temperatur- fukt- och CO2-givare för att hålla koll på inomhusklimatet. Logger 1010 kan även logga information från bland annat värmeenergimätare, vattenmätare, värmepumpar och växelriktare för solceller.

Mätdata kan lagras i webbtjänsten E-logger, på sd-kort eller läsas ut via HTTP-API eller Modbus TCP.